top of page
1. DISPOZIȚII GENERALE
1.1 ”www.consal.trade” este site-ul oficial al S.C. CONSAL TRADE S.R.L., cu sediul in Giurgiu, Strada Vasile Alecsandri, Nr. 11, Cod Unic de Inregistrare: RO6857947, denumită in cele ce urmează “Consal • Trade”. 
1.2 Site-ul are ca scop asigurarea, in mod gratuit, a tuturor celor interesați de informațiile și anunțurie de către “S.C. Consal Trade S.R.L.”. Site-ul este operat și administrat de către “Consal • Trade”. 
1.3 La momentul la care vor exista campanii promovate de "Consal • Trade", persoanele interesate vor fi rugate să consulte regulamentele aferente acestora, din secțiunea dedicată.
1.4 Accesul la prezentul site precum și folosirea acestuia sunt permise numai în concordanță cu termenii și condițiile de mai jos, precum și cu prevederile legale aplicabile.
1.5 În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului, care implică inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal de către “Consal • Trade”, vă rugăm să nu utilizati acest site. 

2. DEFINIȚII
2.1 CAMPANIE – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de informații și anunțuri având o valabilitate pentru o perioadă limitată, stabilită de către “Consal • Trade”.
2.2 CLIENT – orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani care accesează site-ul “Consal • Trade”, care si-a exprimat acordul cu privire la prezentul document.
2.3 SITE – domeniul principal ”www.consal.trade”, domeniu alias ”www.consaltrade.ro” și ”www.consaltrade.com”.
2.4 “Consal • Trade” – S.C. CONSAL TRADE S.R.L., cu sediul in Giurgiu, Strada Vasile Alecsandri, Nr. 11, Cod Unic de Inregistrare: RO6857947.

3. CONȚINUT
3.1 Site-ul este specializat în publicarea online a informațiitor și anunțurilor.
3.2 Utilizatorilor acestui site le este in mod expres interzis să folosească atât site-ul cât și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, în scopul incărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau contrar bunelor moravuri și ordinii publice (de exemplu: este defăimator, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează dreptul la intimitate al altor persoane, indeamnă la violență sau la ura rasială, etnică ori are un caracter intimidant). 
3.4 “Consal • Trade” își rezervă dreptul de a modifica conținutul, structura și modul de accesare a site-ului în funcție de schimbările ce au loc cu privire la anunțurile și ofertele postate pe site și de propriile proceduri interne. Continuarea folosirii site-ului prin căutarea de anunțuri echivalează cu acceptul clientului. In cazul modificării prezentului document, “Consal • Trade” nu va informa Clientul cu privire la acest lucru.
3.5 Site-ul “Consal • Trade” nu își asumă responsabilitatea în cazul în care informațiile sau anunțurile publicate nu mai sunt valabile sau disponibile pentru categoria pe care Clientul a ales-o.​

4. FRAUDĂ
4.1 “Consal • Trade” nu solicită clientilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.
4.2 Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale. “Consal • Trade” își declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este / reprezintă interesele “Consal • Trade”. Clientul va informa “Consal • Trade” asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate mai sus.

5. FORȚĂ MAJORĂ
5.1 Niciuna din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și / sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

6. RĂSPUNDERE
6.1 “Consal • Trade” nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel în fața niciunui client care utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie ”Termeni și Condiții”.

7. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
7.1 Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între “Consal • Trade” și clienti se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionațe de instanțele judecătorești competente de la sediul “Consal • Trade”.
7.2 Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nula sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

8. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
8.1 Conținutul site-ului incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia, sunt proprietatea exclusivă a “Consal • Trade”, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Aceste elemente sunt protejate de legislația relevantă referitoare la respectarea drepturilor de autor și  drepturilor conexe, a mărcilor, a desenelor și a modelelor precum a brevetelor și modelelor de utilitate.
8.2 Orice reproducere sau reprezentare chiar si parțială prin orice mijloace, realizată fără acordul scris, prealabil si expres al “Consal • Trade” este interzisă și ilicită. Nerespectarea acestei interdicții constituie o contrafacere sau un act de concurență neloială care angajează responsabilitatea civilă și penală a autorului său.
8.3 Punerea în aplicare a hyperlink-urilor de către orice pagină a acestui site necesită acordul scris, prealabil și expres al “Consal • Trade”. Utilizarea oricăror informații de pe Site în alte scopuri decât cel consultativ, în special în scopuri publice, comerciale sau umoristice, poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

9. DISPOZIȚII FINALE 
9.1 Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că protejam și respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu cerințele Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentul General privind Protecția Datelor și a bunelor practici în materie de prelucrare a datelor.
9.2 Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care vânzătorul, în calitate de operator, le colectează cu privire la persoana vizată, atunci când interactionează cu site-ul “Consal • Trade”, invităm persoana vizată să acceseze Politica de Confidențialitate.
9.3 Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, “Consal • Trade” oferă clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, impartială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședinta în Uniune și un comerciant stabilit in Uniune.
bottom of page